آتش در اجاقی شبیه سوراخ کلید 
این نوع آتش هم برای گرم شدن و هم پخت و پز بسیار مناسب است، ابتدا آتشی به شکل چادر بومیان آمریکا در قسمت دایره شکل سوراخ کلید بسازید. وقتی که آتش به ذغالها رسید آن را به طرف قسمت باریک محل آتش برانید و کباب پزی از جنس شاخه های سبز بر روی سنگهای اطراف آتش بسازید، حالا میتوانید غذا پختن را شروع کنید. قسمت عمده آتش شروع به سوختن میکند و شما میتوانید درصورت نیاز آتش به ذغال اضافی آن را سریعاً آماده کنید.


ظرف مخصوص پخت از جنس بامبو
آب و یا انواع سوپ ها را میتوان در ظروف بامبویی پخت. برای پراکندن گرما و محافظت از ظروف چوبی تان دربرابر شعله های آتش میتوانید یک تکه فلزی از قوطی کنسرو و یا ورقه‌های آلومینیومی را در زیر ظرف بامبویی خود قرار دهید.


آتش به شکل اهرم
این نوع آتش درست کردن برای گرم کردن آب، تهیه سوپ، خورشت و قهوه بسیار مناسب است چون میتوان از طریق قلابی که در انتهای تیر چوبی است و ظرف غذا را نگه داشته گرما را کنترل کرد. یک سرپایه چوبی ساخته شده از چوبهای عمودی را میتوان در زیر تیر چوبی نسب کرد و بدین ترتیب ظرف غذا را در ارتفاعی بالاتر از آتش مستقر کرد.
چنانچه چوبهای چنگال شکل دردسترس نبودند میتوانید یک تکه چوب را در قسمت انتها شکاف دهید. این شکاف میتواند طوری باشد که تیرک چوبی کاملاً در سوراخ آن قرار بگیرد. این آتش را میتوان در سطوح صاف و یا درصورت امکان وزش باد و یا احتمال خطر آتش در یک چاله ایجاد کرد. آتش نباید بسیار بزرگ باشد درغیراینصورت غذای شما خواهد سوخت. وقتی پخت و پز به پایان رسید میتوانید از ذغالهای گرم برای روشن کردن چوبهای بزرگ به منظور گرم کردن چادرها استفاده کنید. آتشی که در یک چاله روشن شود دود کمتری تولید میکند.


پختن تخم مرغ در پیاز
درون پیاز بزرگی را خالی کنید، یک تخم مرغ را درون آن بشکنید و آن را روی آتش قرار دهید. تخم مرغ و پیاز در عرض چند دقیقه آماده میشوند.
سرخ کردن ماهی
یک ماهی را در نوک تیر چوبی قرار دهید. پوست آن را جدا نکنید، در غیراینصورت در هنگام پخته شدن از چوب جدا میشود. شما میتوانید ماهی را در موقع پختن به روغن و یا آب آغشته کنید. تیر چوبی را مرتب بچرخانید.