شما می توانید باقی مانده غذاها را به مدت ۳ تا ۴ روز در یخچال نگهداری کنید. این قاعده شامل پیتزا، مرغ، برنج ساده، سالادهای کنار غذا و ماهی تن باشد. اما به شرطی که این غذاها را حداقل در حدود دو ساعت بعد از سرو به یخچال انتقال دهید. طولانی تر شدن این مدت می تواند خوراک شما را طعمه میکروب هایی کند که خیلی زود غذا را فاسد می کنند.


به این ترتیب میکروب ها در غذا به یخچال می روند و فعالیت شان را ادامه می دهند. زمان نگهداری برای گوشت های قرمز یک روز است. به همین نسبت غذاهای ترکیبی و خورش ها را تا حداکثر ۲۴ساعت می توانید در یخچال نگه دارید و بعد از آن باید غذا را یا مصرف کنید یا به فریزر انتقال دهید.


هرگز باقی مانده غذاها را در آشپزخانه نگهداری نکنید و به محض اینکه آنها را پختید، فوراً در یخچال قرار دهید. البته بعد از آن که در محیط آشپزخانه از داغی افتادند. انتقال غذای داغ به یخچال دو ضرر دارد. یکی برای یخچال شما که مجبور است بیشتر کار کند تا فضای داخلی اش را خنک نگه دارد و دیگری برای غذای شما که گرمای آن به طور یکنواخت گرفته نمی شود و همین زمینه ساز فساد غذا خواهد شد.


مواد خوراکی که حجم بیشتری دارند و فضای زیادی را اشغال می کنند، به جای اینکه در داخل یک ظرف بزرگ بریزید، در داخل چندین ظرف کوچک قرار دهید و سپس در داخل یخچال بگذارید.


با این روش سرمای یخچال به سرعت و به طور یکنواخت غذا را خنک می کند. برای چنین غذاهایی اگر از یک ظرف بزرگ استفاده کنید، به دلیل آنکه سرمای یخچال کاملا و به طور یکنواخت غذا را خنک نمی کند، خطر اینکه باکتری یا هر چیز دیگری در وسط غذا رشد کند، بسیار زیاد است.